Kaišiadorių rajono
savivaldybė


1 dalis 2 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


2018-10-26 Neeilinis tarybos posėdis   [2018-10-26]1. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO   Išsamiau


2. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. V17-6 ,,DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO 2018-2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Rudienė Laima, Moroza Kęstas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Čėsna Šarūnas, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Vaicekauskas Marijonas, Anužis Albinas,
Susilaikė: 1
Gružauskas Gintaras,
Prieš: 1
Janavičius Algimantas,


3. DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Čėsna Šarūnas, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Anužis Albinas,
Susilaikė: 1
Gružauskas Gintaras,
Prieš: 1
Janavičius Algimantas,


4. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PAPARČIŲ DOMINIKONŲ VIENUOLYNO STATINIŲ TVARKYBA“ PAGAL PRIEMONĘ „PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 12
Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Rudienė Laima, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Meilutis Kęstutis Vytautas, Vaicekauskas Marijonas, Anužis Albinas,
Susilaikė: 9
Baniūnienė Kristina, Muižinikas Marius, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Moroza Kęstas, Silvanavičius Vytautas, Čėsna Šarūnas, Petkevičius Karolis, Gružauskas Gintaras,
Prieš: 1
Jurevičius Arvydas,


5. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „RUMŠIŠKIŲ MIESTELIO AKTYVAUS LAISVALAIKIO PARKAS - VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELĖ“ PAGAL PRIEMONĘ „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 21
Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Mitkus Marijonas, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Moroza Kęstas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Čėsna Šarūnas, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas, Anužis Albinas,
Susilaikė: 1
Muižinikas Marius,
Prieš: 0


6. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŽIEŽMARIŲ SINAGOGOS PRITAIKYMAS TURIZMO IR KULTŪRINEI VEIKLAI“ PAGAL PRIEMONĘ ,,PARAMA INVESTICIJOMS Į KAIMO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDĄ, KRAŠTOVAIZDĮ“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 11
Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Moroza Kęstas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Vaicekauskas Marijonas, Anužis Albinas,
Susilaikė: 8
Muižinikas Marius, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Čėsna Šarūnas, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras,
Prieš: 1
Jurevičius Arvydas,


7. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI ,,ŽYDŲ BENDRUOMENĖS PRAEITIS ŽIEŽMARIUOSE"   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Rudienė Laima, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Čėsna Šarūnas, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas, Anužis Albinas,
Susilaikė: 5
Mitkus Marijonas, Muižinikas Marius, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Urmilevičius Romualdas,
Prieš: 1
Jurevičius Arvydas,


8. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ŽIEŽMARIŲ TVENKINIO PRIEIGŲ INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS IR PRITAIKYMAS VIETOS BENDRUOMENĖS POREIKIAMS“ PAGAL PRIEMONĘ „PARAMA INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 20
Baniūnienė Kristina, Cikanavičius Eugenijus, Jurevičius Arvydas, Janavičius Algimantas, Jakelis Kęstutis, Pilkis Saulius, Rudienė Laima, Lukoševičius Antanas, Radvila Algimantas, Silvanavičius Vytautas, Tomkus Vytenis, Streikauskas Vytautas, Nasevičienė Daiva, Čėsna Šarūnas, Petkevičius Karolis, Meilutis Kęstutis Vytautas, Urmilevičius Romualdas, Gružauskas Gintaras, Vaicekauskas Marijonas, Anužis Albinas,
Susilaikė: 1
Muižinikas Marius,
Prieš: 0